dům v Rychnově

Autoři: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2016

Navrhujeme novostavbu rodinného domu v nově zastavovaném prostředí na kraji města. Umístění a hmotové rozvržení domu určil výjimečný charakter a urbanistický význam nárožního pozemku u křižovatky tvaru Y. Navrhli jsme jednoduchý kubický tvar o jednom podlaží, který je půdorysně zalomen, čímž respektuje tvar parcely a urbanisticky zpevňuje uliční prostor. Na fasádách domu směřujících do ulic jsou umístěna okna se standardní výškou parapetu - dům se navenek neuzavírá, udržuje kontakt s ulicí. Zalomená hmota domu na druhé straně vytváří ochrannou náruč pro soukromou zahradu. Okna do zahrady mají snížený parapet a propojují tak interiér místností s venkovním prostředím.

Za přestřešeným vstupem, který je současně i přístřeškem pro auta vstupujeme do zádveří. Odtud se pomocí několika kroků dostáváme do hlavní obytné místnosti, kde se setkává obývací pokoj s kuchyní a jídelnou v jednom velkorysém prostoru. Hlavní obytná místnost skrz zasklení volně přechází ve venkovní pokoj na kryté terase. Uvnitř domu dále najdeme 2 ložnice, koupelnu, šatnu a technickou místnost s domácími pracemi.

Fasáda bude provedena ze svisle kladených modřínových latí. Úložný prostor pod domem bude kryt roštem z vodorovných latí. Rovná střecha bude opatřena extenzivním vegetačním souvrstvím.