dům ve Velké Bystřici

Autor: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2016

Zadáním bylo vytvořit příjemné a bezpečné bydlení pro pětičlennou domácnost (2 lidé a 3 psi), které by zároveň vyhovovalo otevřenosti a společenskému založení budoucích dvounohých obyvatel a svobodomyslnosti těch čtyřnohých.

Dům funguje jako had plazící se v trávě. Naproti klasickému schématu domu se zahradou, kdy jsou jeden na druhém víceméně nezávislý, zde funguje naprostá svázanost obou prvků. Dům tvoří zahradu a zahrada proniká do domu. Hmotou domu jsou ve venkovním prostředí vymezeny různé prostory specifické svou velikostí, proporcí a programovou náplní.
K severozápadní kryté terase přiléhá “vodní zahrada” s jezírkem, divokým mokřadním porostem a kamennou stěnou porostlou popínavkami a sukulenty. Tuto scénu dotváří v druhém partu o něco vzdálenější bujně zarostlý svah nad Lošovským potokem.
Jihozápadní výstup z domu na otevřenou terasu obklopuje hlubší “sadová zahrada” se vzrostlými ovocnými stromy vytvářejícími hravou atmosféru světel a stínů.
Jihovýchodní “meditativní zahrada” přiléhající k ložnici je ze všech stran hmotově vymezená (dům, živý plot, kůlna, dřevěný plot) a má proporci a měřítko pokoje. Zahrada tak tvoří venkovní polovinu ložnice, která je oddělena pouze prosklenou stěnou.
Severovýchodní “pěstební zahrada” je vyhrazena záhonům se zeleninou a bylinkami.