dům ve Lhotce u Berouna

Autor: MgA. Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2015
Realizace: 2016 – 2017
Realizační firma: www.zdravedomy.eu
Supervize stavby: www.stavebnikomornisoubor.cz

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, tvar a umístění stavby vychází z místní urbanistické struktury. Podlouhlá úzká hmota domu se sedlovou střechou je situovaná podél cesty tak, jako většina původních domů. Moderní křídlo s plochou střechou, je otočeno do zahrady a v uliční frontě se neuplatňuje. Nižší hmota tvoří záda pro terasu, která je hlavním prvkem.
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. Dům je rozdělen na dvě hmoty, které tvoří jednu kompozici. Delší část domu, která tvoří uliční čáru má proporci a tvar střechy, který je v obci typický. Hmota stavby navazuje na dlouhou úzkou hmotu sousedního domu na p.č. 40 a tvoří tak uliční frontu. Druhá hmota je nižší se rovnou střechou a je otočena do zahrady ta, aby se vizuálně neuplatňovala ve veřejném prostoru. Tyto dvě hmoty jsou oddělané i materiálově. Větší do ulice má svislý prkenný obklad a nižší do zahrady je obložena deskovým materiálem z cementotřískových desek. Vyšší část domu je dvoupatrová, v části otevřená přes dvě patra. Nižší část je jednopodlažní. Těžištěm domu je hlavní obytná místnost otevřená přes dvě patra do prostoru střechy. Na kuchyň s jídelnou navazuje terasa propojená s interiérem posuvnými dveřmi.
Celkové provozní řešení - dům je členěn na několik částí. Kryté parkovací stání přilehlé k vjezdové bráně je hlavním vstupním prostorem. Z krytého stání je přístupný sklad venkovního nářadí a hlavní vstup do domu. Hlavním vstupem vcházíme do zádveří a poté do haly, kde se stýkají tři části domu. Křídlo pro dětské pokoje a pokoj pro hosty, hlavní obytná místnost s navazující ložnicí a pracovna s půdou ve 2.NP přístupná po schodech z haly. Nad ložnicí a za pracovnou jsou úložné prostory.