dům nad údolím Kocáby

Autor: MgA. Mária Horecká Nalevanková, MgA.Václav Horecký

Projekt: 2014

Realizace: od 2015

Dodavatel stavby: NAGA s.r.o.

Tvar domu se zcela přizpůsobuje rázu pozemku - zahnutí domu kopíruje hranu svahu pod domem a zároveň se stavba důsledně vyhýbá vzrostlým stromům, které by se měli co nejvíce zachovat. Umístnění domu nad hranu údolí je logické, výhledy do údolí Kocáby, které pozemek nabízí, je jeho nejcennější kvalitou. Hlavní ideou je, aby dům byl co nejmíň nápadný, ztracený v zeleni a srostlý s okolím, tomu odpovídá i výběr materiálu – dřevěná modřínová fasáda bez nátěru, dřevěná terasa, dřevěné okna, přístupová cesta a chodníky z kamenných odseků.