Pavel Griz

*1981

kontakt
griz@moloarchitekti.cz
+420 775 77 14 23

praxe
2008
Molo architekti s.r.o.

2006–2008
spolupráce s MgA.Patrikem Zamazalem

2000–2006
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier architektura3 prof. ak. arch. Petra Keila
2004
Akademia likovnih umjetnosti u Zagrebu, atelier volné grafiky prof. Ante Kuduza
2003
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier architektura2 prof. Ing. arch. Eva Jiřičné
1996–2000
Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Konstrukce a tvorba nábytku u MgA. Víta Lukase