pařezová chaloupka

autoři: Patrik Zamazal, Pavel Griz

spoluautor: Jan Dobeš
zastavěná plocha: 157 m2
hlavní dodavatel: www.n-stavby.cz/
autor fotografií: MgA. Lukáš Žentel

Pařezová chaloupka vznikla jako domek bez technologií, detox od společnosti. Odpočinek od umělých materiálů a zbytečných informací. Stavba je postavena v Orlických horách, na místě bývalé usedlosti, která byla po válce násilně opuštěna. Na místě zbyly do dnešní doby pouze kamenné základy a vzrostlé jasany, jež chalupu obklopovaly. Protože jsme chtěli paměť krajiny zachovat, navrhli jsme zde znovu chalupu. Stavbu velmi prostou, s jedinou myšlenkou - žít spolu a žít v krajině.