dům v Hlásné Třebani

Autoři: MgA. Mária Horecká Nalevanková, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2012

Soubor tří nových parcel na okraji obce Hlásná Třebaň má charakter tichého koutu nad údolím Berounky. Příjemně ospalou atmosféru rekreační zástavby rámcují okolní lesy a pole. Sousední nově vzniklé parcely zatím nejsou zastavěny, takže v návrhu jsme se řídili urbanistickým kontextem stávajícím - jedná se o solitérní objekty uprostřed odpočinkové zahrady.

V procesu navrhování stavby jsme se museli vyrovnat jednak s poměrně svažitým terénem a jednak s přísnými regulativy CHKO Český kras. Výsledkem je dům osazený po vrstevnicích, orientovaný na západ a východ, s obdélníkovým půdorysem a jednoduchou hmotou zakončenou sedlovou střechou bez vikýřů. Na západní straně domu se z hmoty vyčleňuje pouze zastřešená terasa určena pro posezení s výhledem do údolí.
Ze strany přístupové cesty je dům mírně zvednutý nad terén a pod vystupující západní terasou tak vznikl dostatek místa pro malou kůlnu. Použité materiály jsou pokud možno přírodní – dřevěné okna, prvky fasád a terasa, kamenná podezdívka. Fasáda je omítková, doplněna dřevěnými palubkami v přírodní barevnosti, střešní krytina je z tmavě šedého eternitu.