dům v Letech

Autoři: MgA. Mária Horecká Nalevanková, MgA. Pavel Griz
Projekt: 2018
Realizace: 2019 – 2020
Dodavatel: www.csdrevostavby.cz