hemodialyzační středisko Bohumín

Autor: MgA. Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2014
Realizace: 2015
Generální dodavatel: KAVIS, spol. s r.o.
Dodavatel interiérů: HEVOS interier, s. r. o.
Foto: Moloarchitekti

Vzhledem k prostorovým možnostem stavby navrhujeme rozdělení provozu dialýzy do tří celků odpovídajících podlažím budovy. V přízemí navrhujeme zastřešený hlavní vstup s možností vjezdu sanitních vozů. Ze zádveří je přístupný výtah a schodiště. Přízemí je především určené pro provoz ambulance, jedná se o nejsnáze dostupný prostor pro pacienty přicházející na konzultace a vyšetření, dále jsou zde umístěny sklady. Druhé nadzemní podlaží obsahuje technologie a zázemí personálu. Třetí nadzemní podlaží jsme vzhledem k jeho rozloze naplnili dialyzačním sálem a prostory pro dialyzované pacienty. Toto umístění umožňuje jejich bezbariérový snadný a přehledný pohyb v rámci procesu léčby.

Architektonické řešení.

Již v rámci prvotních návrhů jsme přemýšleli o polidštění celého zdravotního zařízení. Součástí realizace jsou parkové úpravy v parteru vnitrobloku. Další zeleň bude umístěna do květináčů na střechu budovy jídelny, abychom zkvalitnily výhled ze sálu. V rámci budovy vytváříme pohodlná místa a zákoutí pro posezení a dbáme na dostatek denního světla.

Stavební podmínky.

V rámci rekonstrukce byla stavba v interiéru očištěna na nosnou konstrukci. Z prostorových důvodů bylo odstraněno původní trojramenné schodiště, byla vybudována šachta pro evakuační lůžkový výtah. Nové prostory jsou děleny lehkými příčkami, ve kterých je rozvod veškerých instalací (elektroinstalace, zdravotechnika, systém vytápění a vzduchotechnika). Součástí rekonstrukce je nová hydroizolaci střech a její zateplení, zateplení obvodového pláště a kompletní výměna oken.