dům ve Vojnově Městci

Autor: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2012

Pozemek se nachází na okraji obce Vojnův Městec a navazuje na zastavěnou část obce s různorodou zástavbou ( 50. léta až po současnost). Navrhovaná stavba rodinného domu se isnspiruje stavbou stodoly na sousedním pozemku– tradiční tvar štítové stěny ze cihel s uspořádaných tak, aby vytvářeli rastr věracích otvorů, charakteristický prvek hospodářských budov v dané lokalitě.
Tvar domu je odvozen od prolnutí dvou hmot. Na obytný prostor zastřešený sedlovou střechou otevřený do krovu navazuje klidová část domu s ložnicemi, koupelnou,pracovnou, šatnou a vstupem. Nižší a delší klidová část s ložnicemi je vzhledem k funkci orientována na východ a sever. Nad ložnicovým křídlem je střecha řešena jako pultová a nad obytnou částí je střecha sedlová otevřená do krovu tak velkorysý prostor nad obytnou plochou.
Okna z obytného prostoru jsou komponovány dle důležitosti výhledů. Největší prosklení je na jižní stranu navazující na terasu. Směrem na západní stranu zaskleníavazující na krytou terasu poskytující výhled na štítovou stěnu z režného zdiva.