dům v Sobětuchách

Autoři: MgA. Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal, Ing. Jan Weyr
Projekt: 2015
Realizace: 2016 – 2017
Dodavatel: www.zdravedomy.eu

Dům v sadu na kraji vesnice...diskuse s odborníky o charakteru okolní zástavby.

Jižní hrana domu je umístěna na polovinu pozemku tak, aby nenarušila stávající sad, který bude zachován a nadále rozšiřován.

Jelikož je stavebník pohybově indisponován, je dům jednopodlažní s velkým důrazem na bezbariérový provoz. Příjezdová cesta, vnitřní podlahy i venkovní terasy jsou v jedné úrovni bez výškových rozdílů.
Vnitřní dispozice je přehledně členěna do vstupního traktu se zádveřím, pracovnou, šatnou a toaletou, střední části s kuchyní a obývákem a soukromé čísti s ložnicemi a koupelnou. Obývací pokoj je propojen s krytou terasou na severu i otevřenou terasou na jihu. Nad jižním traktem domu je sedlová střecha se sklonem 40°, nad severním traktem je rovná střecha.