dvojdům v Řícmanicích

Autoři: MgA. Patrik Zamazal, MgA. Mária Horecká Nalevanková
Projekt: 2011 – 2012

Pozemek v Řícmanicích, který si pro společné bydlení vybrali rodiny dvou bratrů se nachází v zástavbě starších rodinných domů. Okolí je urbanisticky značně rozevláté, uliční čára se téměř nedá vystopovat. Tvar pozemku - jak bylo zvykem ve vesnické zástavbě času minulých – je úzký a dlouhý pás země, který začíná u silnice krátkou rovinou a pak strmě stoupá do kopce. Stavění v duchu tradic by nás přimělo k umístnění domu ve přední části pozemku a na dům by navazoval ovocný sad nebo zahrada, poměrně velký stavební program a nutnost parkovacího stání v blízkosti příjezdu nás v uvažování velmi brzo vedli k jinému řešení. Rovinatou, tedy z hlediska užívání nejcennější část pozemku jsme se rozhodli ponechat volnou a naopak usadit stavbu v terénu, který moc možností neskýtá.

Půdorys budoucí stavby jsme pečlivě promýšleli tak, aby jsme optimalizovali zásahy do terénu a počet jednotlivých podlaží. Po mnoha variantách se dospělo k návrhu, ve kterém je dvojdům rozčleněn do tří výškových úrovní - spodní byt tvoří jedno podlaží (s výjimkou vestavěného patra v obývacím pokoji) a větší horní byt je rozdělen na patra dvě.

Půdorys dvojdomu připomíná terasový dům, celková hmota objektu ale působí kompaktně díky pultové střeše, která pokrývá celou stavbu bez členění a přesahů, v jednom sklonu. Navíc sklon střechy bude kopírovat sklon pozemku a spolu se zeleným porostem na ní má znovu oživit minulou zahradu, kterou dům zabral.

Fasáda z modřínových palubek navenek akcentuje rozdělení stavby na podlaží – měnit se bude ovšem jenom směr kladení prken.

Pod stavbou kvůli převýšení vznikne prostor na kůlnu a místo pro skladování dřeva, parkovací stání bude částečně zakryto jednoduchým dřevěným přístřeškem, ideálně opět se zelenou střechou.