dům s observatoří

Autor: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2015

Hlavními tématy návrhu se staly vícegenerační bydlení, měřítko zástavby charakteristické pro lokalitu a pomezí urbanizované a volné krajiny. Tvar parcely a orientace okolní zástavby určily podélně zalomenou půdorysnou stopu domu. Stavba je převážně jednopodlažní, lokálně dvoupodlažní. V návrhu je využito svažitosti terénu a pod částí domu jsou umístěny skladové prostory. Objekt se skládá ze dvou základních hmot - bytu prarodičů a bytu rodičů s dětmi. Dělení objektů je parafrází na venkovský archetyp vícegeneračního bydlení - rodinného domu s vejminkem. Obě hmoty jsou stmeleny krytým komunikačním prostorem s volným využitím, od parkování vozidel přes přípravu zásob dřeva po venkovní slavnosti. Navrhovaná stavba respektuje zdejší tradiční urbanismus protáhlých venkovských domů. Zelená plochá střecha a vodorovně kladený dřevěný fasádní obklad umožňuje minimalizovat celkovou výšku domu a usnadní asimilaci domu s okolní neurbanizovanou krajinou.