dům v Dolní Lomnici

Autor: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2015

Hlavní myšlenkou návrhu je tvarově jednoduchý objekt tvořený prolnutím hmot v různých výškách. Objekt je přízemní a svou hmotou nepřevyšuje okolní drobnou chatovou zástavbu. Navrhovaná stavba respektuje místní urbanismus i architekturu – jednoduché kubické tvary, přírodní barva fasády z dřevěného obložení navazuje na charakter okolní zástavby.
Vstup do domu je ze severní strany. Ze zádveří se dále pokračuje do obytné místnosti, toalety se sprchou určené pro návštěvy a šatny. Středobodem domu je obytná část s kuchyní, proto je při návrhu interiéru řešení obytné části přisouzena největší důležitost. Okna z obytného prostoru jsou komponovány dle důležitosti výhledů. Největší prosklení je na jižní a západní stranu kvůli výhledům do zahrady. Z obytné části je přímý vstup na zastřešenou terasu, kde je umístěno venkovní sezení.