rekonstrukce pivovarského dvora

Autor: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Pavel Griz
Projekt: 2016

Stavební pozemek se nachází nedaleko malebného historického jádra města. Navržená přístavba navazuje na objekt pivovaru a stodoly a urbanisticky tak dotváří tradiční tříramenný pivovarský dvůr.

Venkovní výčep
Dispozičně je stavba rozdělena do 3 částí - část pro hosty, část výčepu, skladová část. Prostor krytého sezení pro hosty je volně otevřen skrz sloupořadí směrem do pivovarského dvora. Z prostoru pro hosty je vstup do výčepu. Na výčep prostorově navazuje přípravna pokrmů a udírna a dále místnosti skladů, úklidu a chlaďáku.

Stodola

Objekt stodoly je dvoupodlažní. Místnost v přízemí bude sloužit jako pivnice přístupná z pivovarského dvora. Na prostor pivnice navazují místnosti toalet.
Ve 2.np je navržena místnost ateliéru s koupelnou. Ateliér je přístupný po vnitřním schodišti z pavlače.
Pavlač
Stavba pavlače se skládá ze 2 místností - zádveří a chladící místnosti. Ze zádveří sloužící personálu se dostaneme do pivnice, chladící místnosti a místností zázemí personálu v přilehlé budově pivovaru.

Při kratší straně objektu se nachází venkovní schodiště zpřístupňující 2.np stodoly. Střecha stavby je protažena podél budovy stodoly a tvoří zároveň podlahu nekryté pavlače.

ČOV
Stavba se objemově podřizuje stávající stodole. Vstup do objektu v úrovni 1.np je z prostoru plánovaného parkoviště. V přízemí stavby umisťujeme místnost pro ČOV a toalety pro muže a ženy napojené na pivnici. Ve 2.np bude skladová místnost přístupná z vedlejšího ateliéru.