dům ve stodole

Autor: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2016

Při návrhu jsme se soustředili na artikulaci původní hospodářské stavby jako svébytné historické vrstvy. Stodolu přebíráme v současné podobě, odstraňujeme vnitřní vestavbu a izolujeme zdivo zevnitř. Takto připravená slupka zajišťuje bezpečné a příjemné vnitřní prostředí. Monumentální otevřený prostor tektonicky stabilizovaný historickým krovem je povznášejícím zážitkem. Přichází další slupka ochrany a intimity, která se tlačí k východní zdi stodoly - nový dům uvnitř domu. Nekonkuruje, stahuje do sebe, stejně jako lidi v ní. Uvnitř jsou ložnice, koupelny a pracovna, prostor k zamyšlení, hygieně a spánku.