dům v Zádveřicích

Autor: MgA. Tereza Kučerová, Andreina Zene
Projekt: 2015

Hlavní myšlenkou návrhu je tvarově jednoduchý objekt tvořený prolnutím dvou pultových střech. Tvar střech navazuje na morfologii okolního kopcovitého terénu. Pultová střecha tvoří u vstupu přesah nad přístupovým chodníčkem a krytou terasou umožňující používání terasy i za nepříznivého počasí. V návrhu je využito svažitosti terénu a pod domem je umístěno parkovací stání a dílna.
Vstup do domu je ze severní strany. Ze zádveří se dále pokračuje do obytné místnosti, toalety se sprchou určené pro návštěvy a šatny s technickou místností. Středobodem domu je obytná část s kuchyní, proto je při návrhu interiéru řešení obytné části přisouzena největší důležitost. Okna z obytného prostoru jsou komponovány dle důležitosti výhledů. Největší prosklení je na jižní a západní stranu kvůli výhledům do zahrady. Z obytné části je přímý vstup na zastřešenou terasu, kde je umístěno venkovní sezení.
Na obytný prostor navazuje přes chodbu-šatnu klidová část domu s ložnicemi, koupelnou. Klidová část s ložnicemi je vzhledem k funkci orientována na východ.