dům s ordinací

Autoři: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2017

V okrajové části centra města, navrhujeme novostavbu domu se dvěma bytovými jednotkami a ordinací pediatra. Pozemek se nachází v zastavěném a stabilizovaném území města. Urbanisticko-architektonické řešení okolí je velmi nesourodé. Sousední stavby tvoří pestrou směs různých měřítek, tvarů, stáří i funkcí.

Navrhujeme zde dvoupodlažní hmotu domu obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 15 ⨉ 11 m kubického tvaru s rovnou střechou, která je charakteristická u okolních staveb, při současném dodržení drobného měřítka rodinných domů.

Stavbu umísťujeme do nitra parcely blíže severozápadní hraně pozemku a tím okolní parter členíme na tři celky. Zpevněná plocha před domem bude sloužit k parkování aut nájemníků bytů a návštěvníků dětské ordinace. Severovýchodně od domu vznikne dětská zahrada. Dětští návštěvníci ordinace tak budou moci rozptýlit své obavy z návštěvy lékaře a čekání si zpříjemnit pobytem ve venkovním prostředí na dřevěné palubě nebo uvnitř zahrady s herními prvky. Jihozápadně od domu bude soukromá zahrada patřící k bytu v prvním podlaží.

Dům je rozdělen na tři jednotky. V prvním podlaží se bude nacházet pediatrická ordinace přístupná z čela objektu a menší bytová jednotka se samostatným vstupem ze soukromé zahrady. V druhém podlaží bude větší bytová jednotka s odděleným vstupem z privátní pavlače. V rámci přízemí je součástí domu i zvenku přístupná technická místnost domu a nezateplený sklad pro uložení zahradního náčiní.

Při příchodu k domu nás upoutají celoprosklené dveře s barevným rámováním vedoucí do čekárny ordinace. Projdeme zádveřím, kde si odložíme a ocitáme se ve zmenšeném světě. Jako dospělí se zde cítíme trochu nepatřičně a těšíme se, až se uklidíme do ústraní na jednu ze židlí po obvodu místnosti. U velkého kulatého stolu zde sedí několik dětí, staví kostky, kreslí omalovánky, skládají puzzle. Hned vedle jedna holčička divoce kreslí křídami na černě natřenou zeď nějaké zvíře. Místnost je po delší straně otevřena velkým proskleným oknem do zahrady, za kterým pokračuje venkovní dřevěná paluba. Někdo tam zrovna skáče panáka. Labyrint v zahradě a dřevěné prolézací sochy tvoří okolí terasy. Na čekárnu navazuje také toaleta a úklidová místnost.

Fasáda bude v parteru tvořena obkladem z cementovláknitých desek v cementově šedé barvě. V úrovni druhého podlaží bude fasáda obložena vodorovně kladenými hoblovanými prkny ze sibiřského modřínu š. 120 mm bez povrchové úpravy. Parapety budou dřevěné ze sibiřského modřínu. Schodiště je navrženo z ocelových žárově pozinkovaných prvků. Venkovní terasy jsou z hoblovaných modřínových prken. Kvůli snížení odtoku dešťových srážek do špatně zasakujícího podloží je střecha opatřena extenzivním vegetačním souvrstvím.