kavárna v parku

kavárna v parku
Záměrem bylo vytvořit příjemný prostor s občerstvením obklopeným zelení, který by sloužil jednak návštěvníkům lanového centra tak všem ostatním, kteří do parku přijdou na procházku - pejskařům, rodičům s dětmi apod.
Kavárna na je na pozemku situována do jihozápadního rohu na společnou hranici pozemku lanového centra a veřejného parku. Přístup do kavárny je možný jednak přímo z areálu centra tak ze západu z prostoru parku přímo z cesty lemující vodní plochu.
Kavárna je navržena tak aby venku poskytovala velký prostor pod krytým přístřeškem pro posezení na dřevěné terase téměř za jakékoliv počasí. Prostor pro venkovní posezení je orientován na jihozápad s výhledem do okolní zeleně a na vodní plochu.
Exteriér kavárny je pojat „ sportovně i relaxačně „ v duchu lanového centra. Mezi sloupy nesoucími střechu jsou zavěšeny hrací prvky z lan, houpačky, hamaky apod. Na dřevěné palubě je také volný prostor pro umístění klasických venkovních židlí a laviček. Z jednoho místa terasy je možné vyšplhat na zelenou střechu kavárny osázenou sukulentními rostlinami a pro cestu zpět použít skluzavku.
Terasa je s parkem propojena dřevěnými stupni k posezení a rampou pro cyklisty a vozíčkáře. Na několika místech je terasa od parku oddělená živým plotem z listnatých dřevin kombinovaným s plotem gabionových stěn.
Z prostoru terasy je možné vstoupit přímo do kavárny anebo si objednat občerstvení z okna, které je orientováno na jižní část terasy.
Dispozice kavárny je založena na jednoduchém obdélníkovém půdorysu, jehož středobodem je dlouhý barový pult. Prosklené plochy jsou orientovány dle důležitosti výhledu do zeleně. Návštěvník může z prostoru kavárny vstoupit na toalety sloužící jednak lanovému centru, tak návštěvníkům parku. Zázemí kavárny, sklady, kuchyň, zázemí pro zaměstnance je umístěna na východní straně, přístupná z prostoru lanového centra.