dům v Moravanech

Autor: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal, Ing. Arch. Václav Novák
Projekt: 2013

Stavba se nachází ve východních Čechách v obci Moravany. Na pozemku se v současné době nachází stavba rodinného domu a stodoly. Pro lokalitu Moravan jsou typické lineární stavby, krátkou stranou se štítem orientované k uliční čáře. Používané zdivo typické původní zástavby je smíšené – cihla a opuka, krytina je pálená taška.
Hlavní část původního domu blíže k ulici bude zachována a využívána zčásti jako sklad, zčásti jako bydlení k pronájmu. V nedávné době instalovaná plastová okna se vymění za původní dřevěná špaletová. Vnější vzhled fasády původního domu je navržen omítnutím nahrubo z vápenné malty (zatíraná - kartáčovaná).
Nově vzniklá přístavba je propojena s původní stavbou krytým přístřeškem navazujícím na stávající sedlovou střechu s krytinou z neprůhledného průsvitného trapézového polykarbonátu. Přístřešek zakrývá průjezd mezi domy a zároveň poskytuje místo pro parkování 2 automobilů.
Na místě stodoly vznikne moderní přístavba. Koncepce přístavby vychází z konstrukčního i materiálového pojetí tradičních pilířových stodol, kdy se mezi vyzděné cihelné pilíře vkládala dřevěná výplň. Přístavba je tedy v části tvořena zděnými piíři z pohledových pálených cihel, s vloženým pevným zasklením a otvíravými prvky. Obývací prostor s kuchyní má skrze tyto prosklené plochy mezi pilíři výhled na všechny světové strany. Na část hlavní obytnou s kuchyní, která se nachází na místě původní stodoly přiléhá část ložnicová s obytnou chodbou, 3 ložnicemi a koupelnou.