dům v Letohradě

Autoři: Ing. arch. Václav Novák, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2017

Pozemek novostavby se nachází v klidné části města a je charakteristický výraznou svažitostí severním směrem. Svah končí přibližně ve dvou třetinách pozemku a dále pokračuje rovinatým terénem na úrovni malebného říčního údolí jímž se v zákrutech vine Lukavický potok. Severní orientace pozemku, svah i blízkost koupaliště a vlakové trati, to vše nás vedlo k rozhodnutí usadit hlavní hmotu domu do výšky 2,5m nad stávající terén a obrátit se hlavní obytnou místností jižním směrem proti svahu zahrady.

Dům tvoří v podélném směru tři trakty - severní trakt ložnic, střední trakt chodby/pracovny a jižní trakt ústřední obytné místnosti. Vyvýšené ložnice nabízí bezpečný pocit nadhledu a uklidňující výhledy do krajiny.

Dům je usazen na ocelové nožky z trubek a ve vzniklém prostoru pod ním chráněném před nepřízní počasí je místo na parkování aut. Pod částí domu je také kůlna s malou dílnou a skladem sportovního náčiní a zahradních nástrojů.

Fasáda hlavní hmoty domu bude provedena ze svisle kladených širokých modřínových prken. Spodní hmota bude opláštěna cementovláknitýma deskama. Rovná střecha bude opatřena extenzivním vegetačním souvrstvím s výsadbou rozchodníků a kostřav.