dům pod strání

Autor: MgA. Mária Horecká Nalevanková, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2013
Realizace: 2014
Dodavatel stavby: Marek Šťastný
Foto: Lukáš Žentel

Návrhu domu je určen velikostí pozemku a blízkostí sousední stavby. Rozhodnutí umístit dům napříč pozemkem vytvořilo dvě zcela odlišné části zahrady. Tvarování stavby podle vnějších okolností vedlo k výjimečně tvarovanému půdorysu, zároveň vznikla dispozice, která odpovídá požadavkům rodiny.
Dům je podle logiky vnitřního provozu hmotově rozdělený na dvě části. Vstupní a společenská část je vyšší, zatímco soukromá zóna pokojů se zázemím má nižší světlou výšku. Terén je směrem na východ svažitý, to umožnilo použít východní terasu zároveň jako zastřešení nad kůlnou a parkovacím stáním.
Dvě hmoty domu jsou výtvarně sjednocené použitím stejného materiálu fasády – modřínových palubek.V bližším detailu se ale fasády liší, na vyšší části jsou palubky uložené vertikálně, na nižší hmotě naopak horizontálně.