OFF FENCE na benátském bienále

spolupráce: Skull studio
umístění projektu: Forte Marghera, Benátky
země projektu: Itálie
rok projektu: 2020–2021
realizace: 2021
hrubá podlahová plocha: 34 m²
rozměry: 10 x 3.4 x 4.2 m / 34 m2 / 135 m3
náklady: 3 500 000 Kč

Na pozvání hlavního kurátora Hashima Sarkise se Matěj Hájek a Tereza Kučerová poprvé účastní Bienále architektury v Benátkách. Jako jediní reprezentují Českou republiku na této prestižní přehlídce současné architektury s letošním tématem How will we live together? V sekci How will we play together? na volně přístupné pevnosti Forte Marghera představí instalaci OFF FENCE / PLOT.

Plot symbolizuje separaci. Napříč historickým vývojem dělily různé podoby zdi společnost, ať už fyzicky, geograficky, kulturně či sociálně. Pokud si klademe otázku Jak budeme žít společně?, je potřeba si nejprve uvědomit, co nás odděluje. Co nás dělí od stavu, o který usilujeme?
Instalace OFF FENCE svým radikálním umístěním přetíná stávající štěrkovou cestu a manifestuje tím fenomén separace. „Volíme konfrontační nótu. Přetínáme cestu. Měníme překážku v impuls.
V impuls proměny,” doplňuje autor, sochař Matěj Hájek.
Návštěvníkům Bienále je postavena do cesty překážka - dřevěný plot. Pokud chtějí dále pokračovat v cestě, jsou nuceni situaci řešit. Lze se vzdát záměru v cestě pokračovat, nebo překážku obejít, či instalací projít. Tento fyzický akt nabývá, v námi formulovaném kontextu, symbolického vyznění: umožní vstoupit do překážky, a tím vstoupit do problému. „Prostřednictvím hry podnikáme odvážný krok. Vlastní iniciativou poháníme dynamo změny. Hra je iniciací změny. Vstupem do fyzického těla překážky překonáváme sami sebe,” popisuje Hájek.
Tereza Kučerová dodává: „Ve městech není dost příležitosti pro svobodný pohyb dětí. Hřiště jsou často navrhována jako jediná místa pro hru. Symbolem tohoto nedostatku je pro nás plot ohraničující dětská hřiště. Ten separuje děti od zbytku městského prostředí. Ve městech navržených s ohledem na potřeby dětí ploty nejsou potřeba.”
Hájek se širším vztahům herních prvků věnuje ve svém výzkumu v rámci dizertační práce na Akademii výtvarných umění v Praze. „Prostorová skladba herního prvku vychází z aplikace poznatků oboru neurovědy. Pohybem po nakloněných rovinách platforem dochází ke stimulaci fyzického aparátu, a tím i k zvýšení naučného potenciálu hry.“


Způsoby konstrukce a hlavní materiály užité v projektu

Boční stěny konstrukce jsou vytvořeny z modřínových profilů (60 x 120 cm), které propojeny mezi sebou a zároveň napojeny na nosnou konstrukci z pozinkované oceli pomocí závitových tyčí tvoří celek instalace. Po celé délce dřevěných „plotů” jsou vodorovné HEA profily, které jsou umístěny pod terénem a tvoří navzájem jeden prostorový celek. Šikmé platformy, které vyplňují pole mezi ploty jsou tvořeny pomocí modřínových hranolů a opláštěny překližkou opatřenou barevným protiskluzovým nátěrem. Přístupové žebříky jsou z pozinkované oceli.


Prostorové řešení

Instalace je tvořena čtyřmi „ploty” z modřínových profilů, které se postupně odklání od vertikální osy. „Ploty” jsou navzájem propojeny šikmými platformami, které umožňují pohyb po herním prvku. Přístup do instalace je možný po šikmých platformách a z bočních stran po ocelových žebřících.

Materiály

pozinkovaná ocel – části nosné konstrukce, přístupové žebříky, madla
sibiřský modřín – nosná konstrukce, platformy nosná konstrukce
překližka barvená – platformy

Značky

Zakázková výroba: JJ-konstrukt – ocelová konstrukce; Doby Constep s.r.o. – výroba a montáž dřevěných prvků; spojovací materiál SFS intec s.r.o.

Doplňující informace

Bienále v Benátkách patří již více než sto let k nejprestižnějším kulturním institucím na světě. Od svého založení představovalo nejnovější umělecké trendy a organizovalo mezinárodní přehlídky současného umění. V 80. letech dvacátého století se uskutečnila první mezinárodní výstava architektury. Z důvodu pandemie koronaviru byl 17. ročník Bienále architektury přesunut z původního termínu v roce 2020 do letošního roku. Bienále lze navštívit od 22. května do 22. listopadu 2021 v prostorách Arsenale, Giardini, a nově i na pevnosti Forte Marghera.