dům u Svatého Kopečku

Autor: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2010
Dokončení: 2016
Dodavatel: Vojtěch Vychytil, svépomocí
Autor fotografií: Lukáš Zentel
Užitná plocha:168 m2
Zastavěná plocha:150 m2

Pozemek se nachází na okraji města Olomouc. Místo poskytuje unikátní výhledy do okolní krajiny na nedalekou hvězdárnu, Svatý kopeček a do okolních zahrad. Pozemek je úzký a podlouhlý a svažitý směrem na západ a plný vzrostlých ovocných stromů. Dům jsme umístili téměř na hranici pozemku k cestě po jeho delší straně. Díky tomu se podařilo zachránit a zachovat velký počet stromů v zahradě, které nyní určují výhledy z domu. Dům chrání zahradu od cesty a vytváří tak soukromí pro pobyt v zahradě. Dispozice využívá svažitosti terénu. Vstupuje se doprostřed domu. Nalevo v horní části pozemku je obytná část navazující na terasu a zahradu. Klidová část s ložnicemi je dvoupatrová. Do horního patra se dvěma ložnicemi a koupelnou se vstupuje po rampě. Do spodního patra s dalšími 3 ložničkami a zázemím se sestupuje po krátkém jednoramenném schodišti. Ze spodního patra je možné vystoupit do spodní části zahrady. Tvar domu vychází z prostorového konceptu. Dvoupatrová část s plochou střechou plynule přechází v nakloněnou rovinu zastřešující rampu a obytný prostor. Tento tvar tvoří linii zrcadlící svažitý terén. Okna jsou komponována tak, aby umožňovala panoramatické výhledy do okolní krajiny. Nejoblíbenější okno je přes 6 metrů dlouhé okno se sedací parapetem v obytné místnosti. Sedací parapet je zrcadlově proveden i na terase, kde tvoří stálý venkovní nábytek. Fasáda je provedena z povrchově neostřených modřínových prken kladených horizontálně. Střecha je plánovaná s extenzivním ozeleněním, nyní je zatížena kačírkem.