dům u Krásnice

Autoři: MgA. Mária Horecká Nalevanková, MgA. Patrik Zamazal
Autor fotografií: Ing. Jaroslav Hejzlar

Dům se svažitému terénu nepřizpůsobuje, spíše se navzájem lehce dotýkají. Umístněním stavby co nejblíž k ulici se zachovala velká část zahrady s rostlými stromy v zadní části pozemku.

Tím, že se dům „vznáší“ nad terénem, je část domu s ložnicemi vyvýšená a tak chráněná před pohledy zvenčí. Naopak v místě, kde si dům „dosedá“ na terén, je společenská část domu s výstupy na terasu do jižní i východní zahrady. Interiér a zahrada jsou vizuálně propojeny díky velkým proskleným plochám.
Význam společného obytného prostoru je zdůrazněný i prostorově, dům je v této části nejvyšší a vnitřní prostor osvěžuje i použití střešních oken z východní strany. Na morfologii domu se tento koncept projevuje jako nepravidelná sedlová střecha, křivka střechy se láme právě nad obytným prostorem.
Prostor pod domem je využitý pro parkování a malou kůlnu.
Dřevostavba je provedena konstrukcí two by four, která je opláštěná OSB deskami a vyplněná minerální vatou. Dům stojí na ocelových mikropilotech. Fasáda je z modřínových palubek bez povrchové úpravy, okna jsou dřevohliníková, s trojskly. Fasáda vstupu a kůlny je z desek Cetris.