dům v Černovíru

Autoři: MgA. Patrik Zamazal, Radomír Pospíšil
Projekt: 2014
Realizace: 2015 – 2016
Dodavatel: CHB Dřevostavby
Foto: Lukáš Žentel

Obec Černovír se nachází v blízkosti města Ústí nad Orlicí, v údolí řeky Tiché Orlice. Pozemek se mírně svažuje k jihu. Na jih jsou rovněž nejhezčí výhledy na protilehlé kopce. Ze severní a západní strany pozemek lemuje místní komunikace. Cílem bylo postavit na dům, který poskytuje hodně soukromí, množství světla, využívá výhledy a má nízké provozní náklady. Maximální péči dostal vztah hlavní obytné místnosti, venkovní kryté terasy a zahrady. Zahradou je sad a louka bez jasného oddělení soukromého a veřejného. Stavba je z důvodu bezbariérového užívání koncipována jako přízemní s půdorysem klínu. Jeho podélná strana je orientována souběžně se severní komunikací. Dům tímto způsobem chrání zahradu před pohledy kolemjdoucích. Na protilehlé straně je krytá terasa s výhledem na protější kopce. Součástí hmoty domu je kryté stání pro dva automobily, na které navazuje dílna se skladem.