dům v Lošticích

Autor: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Projekt: 2013

Hmota domu je rozdělena na dvě funkční části - komerční část a část obytnou. Vyšší výraznější hmota domu - provozovna je orientována k uliční čáře. Vzhled fasády této části domu je tvořen izolací z balíků slámy určeným pohledům skrze průhledné vlnité polykarbonátové desky.Fasáda této části domu je tvořena obkladem z průhledných vlnitých polykarbonátových desek umožňující průhled na izolaci z balíků slámy.Svým tvarem, výraznými prosklenými plochy směrem do ulice a netradičním vzhledem fasády ze slaměných balíků tvoří nepřehlédnutelný krajinný landmark, což odpovídá obchodnímu významu stavby.

Na hmotu provozovny navazuje část obytná část, která společně s hmotou skladu tvoří před vstupem do domu malé náměstíčko kryté dřevěným přístřeškem z polykarbonátových desek. Do obytného prostoru se vstupuje ze zádveří, ze kterého je též možné projít do provozovny. Vstup je komponován tak, aby se vcházelo do středu místnosti a tímto byl obytnýprostor volně rozdělen na část s kuchyní a jídelním stolem a na klidnější část se sezením a stěnou pro promítání. Okna z obytného prostoru jsou komponovány dle důležitostivýhledů na sever a na západ. Největší prosklení je na západní stranu, kde jsou posuvné dveře navazující na krytou terasu. Na obytný prostor navazuje klidová část domu složnicemi, koupelnou a šatnou. Delší klidová část s ložnicemi je vzhledem k funkci orientována na sever a jih.