nemocnice Bruntál

Autoři: MgA. Jan Dobeš, MgA. Pavel Griz, MgA. Patrik Zamazal
Foto: Marie Šandová, Sphaericus

Nová budova hemodialyzačního střediska v Bruntále se nachází v areálu nemocnice, v těsné blízkosti stávajícího panelového parkoviště a budovy jídelny. Pozemek je svažitý, čehož využíváme pro bezbariérový vstup do budovy. Funkčně se jedná o pětitrakt. V dispozici lze snadno a přehledně oddělit zóny pro pacienty a zóny pro personál. Hlavní sklad je umístěn na severovýchodní straně domu a je z hlavní budovy částečně vyčleněn. Toto uspořádání nám umožňuje trvale snížit teplotu ve skladu a tím i náklady na provoz.

Stavba je s ohledem na své zaměření konzervativní. Uspořádání hmot a dispoziční řešení vedou ke snadné orientaci a čitelnosti budovy. Vnitřní prostory působí domácky a příjemně. K tomu přispívají otevřené prosklené plochy. Vstup do budovy, parkovací stání pro imobilní a vstup do skladu je krytý lehkým přístřeškem. Přístřešek je doplňuje tmavou kompaktní hmotu domu, zvýrazňuje vstup a svým tvarem definuje prostor zahrady před čekárnou. Zahrada o rozměru 4x5m je esence přírody, která zpříjemňuje pobyt v čekárně.

Vzhledem ke stále vzrůstajícím nákladům na energie a vysokou nadmořskou výškou lokality splňuje budova nízkoenergetický standart. Výpočtové ztráty domu jsou 14 kW. To představuje roční spotřebu energie na vytápění 14580 kW/h. Samozřejmostí je rekuperace odpadního tepla z větraného vzduchu a odpadní vody z dialyzačních monitorů.