dům v podhradí

Autoři: MgA. Jan Dobeš, MgA. Patrik Zamazal
Dodavatel stavby: Josef Novotný N – STAVBY

Dům je řešen jako samostatně stojící, obklopený již existující zástavbou. Pozemek se nachází na křižovatce komunikací a zároveň na rozhraní tří charakteristických zástaveb. Tradiční chalupy byli u nábřežní komunikace výrazně obdélného půdorysu otočené kolmo k uliční čáře. Stejně tak byla i původní stavba na pozemku. Za křižovatkou se zástavby rozvolňuje a u příbřežní komunikace stojí vily ze 30. let . Další zástavbu tvoří rodinné dom z let sedmdesátých. Snažili jsme se co nejlépe navázat na tuto situaci. Navrhli jsme dům do tvaru otevřeného L kdy obě jeho části navazují každá na rytmus přilehlé uliční zástavby. Vnitřní část L je pobytová zahrada otevřená k jihu, ale zároveň do křižovatky. Proto je zde mírný terénní val osázený keři. Ten odděluje zahradu od ulice a podporuje vyznění dvou tváří domu vzhledem k okolní zástavbě.

Dům je jednopodlažní, nepodsklepený, na půdorysu otevřeného L s délkou ramen 11 m a 16 m a šířkou zhruba 8 m. Výška římsy 3,6 m, výška hřebene 7,5m nad úrovní podlahy. Výška podlahy se mění podle tvaru terénu od 0,0 m (u vstupu) do 2,3 m nad terénem. Dům je obložený modřínovou fasádou bez povrchové úpravy.

Dispozičně je dům rozdělený na denní a noční část, ložnice a zázemí domu jsou orientované na východ a sever, kuchyně, jídelna a obývací prostor na západ a jih. Společné prostory jsou charakteristické otevřeností a velkými prosklenými plochami, ložnice a koupelny jsou intimnější rozlohou i velikostí oken.

Dvě terasy jsou obytným prostorem pro léto – jižní volná terasa a východní terasa chráněna před počasím střechou a stěnami s rozměrnými nezasklenými „okny“.

Dům je řešen jako bezbariérový. Vnitřní podlaha je ve všech místnostech v jedné úrovni bez výškových rozdílů a výškově koresponduje s přístupovou komunikací.